Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Μεγάλου Αλεξάνδρου 8-12/2/2020 -Θεσσαλονίκη. 12 Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 1-4/2/2020-Θεσσαλονίκη. 05 Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 22-23-24-25-26/1/2020-Θεσσαλονίκη. 24 Ιανουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 15-19/1/2020-Θεσσαλονίκη. 20 Ιανουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα 18+20+22/12/2019-Θεσσαλονίκη. 23 Δεκεμβρίου 2019
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπεκάτσας 14-15/12/2019 Κόζιακας Τρικάλων. 19 Δεκεμβρίου 2019
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 10-11-12/12/2019-Κόζιακας Τρικάλων. 18 Δεκεμβρίου 2019
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 23-24/11/2019-Εύβοια. 25 Νοεμβρίου 2019
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 16-17/11/2019-Καρδίτσα. 18 Νοεμβρίου 2019
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 9-10/11/2019-Καρδίτσα. 12 Νοεμβρίου 2019