Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 31  Μαρτίου  2024  αποτελείται από τους :

Πρόεδρος:   Γκουζούνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Γιανναράς Ηλίας 

Ταμίας Α:  Τζάλλας Γιώργος

Ταμίας Β:  Παπούδας Ιωάννης

Μέλη : Τσουκλείδης Γιώργος

           Καλαϊτζίδης Κώστας