Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 15  Μαϊου  2016  αποτελείται από τους :

Πρόεδρος:   Γκουζούνας Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Χριστάκος Γιάννης

Γεν.Γραμματέας: Γιανναράς Ηλίας 

Ταμίας Α:  Τζάλλας Γιώργος

Ταμίας Β:  Τσιοπλής Νίκος

Μέλη : Χαλαστάνης Δημήτρης

           Κατσαρός Νίκος (Υπεύθυνος Αγώνων)