Αποτελέσματα Κλασικών Αγώνων στον Φενεό-24-25-26/5/2024.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2024.

ΤΕΡΕΝ 1- POINTER-Κριτές: Sormaz-Lapini-Tzallas.
1ος ECC CACT Munieh de Akelarre- Bruni
2ος ECC RCACT Ragnar di Ioannina -Bruni
3ος ECC Alice Tacinis -Manolakis
ECC O Fasiff della Cisa- Bruni

ΤΕΡΕΝ 2- SETTER-Κριτές: Lapini-Tsoukleidis-Giannaras.
1ος ECC CACT Turner Wi dell ad Montes- Bruni
2ος ECC RCACT Marzales Offline- Albamonte
3ος ECC Delphinus Gogos- Manolakis
ECC Pierias Dea- Gonidakis
ECC Uwe du Valdragon -Gavrilovic
ECC Artu del Codice da Sinei- Bruni

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5/2024.

ΤΕΡΕΝ 1- POINTER-Κριτές: Lapini-Ponireas-Gouzounas.
1ος ECC CACT O Fasiff della Cisa -Bruni
2ος ECC RCACT Alice Tacinis- Manolakis
3ος ECC Apatsi de la Palmosa- Gonidakis
MB Hulk -Palmes
MB Ageli de la Palmosa- Gonidakis

ΤΕΡΕΝ 2- SETTER-Κριτές: Sormaz- Lapini-Chinos.
1ος ECC CACT Orel -Bischi
2ος ECC RCACT Uwe du Valdragon- Gavrilovic
3ος ECC Stephanensis Falko -Albamonte
ECC Artu del Codice da Sinei- Bruni
ECC Oasis de Akelarre- Bruni
MB Buck di casa Espanicum -Stamatopoulos

KYΡΙΑΚΗ 26/5/2024.

ΤΕΡΕΝ 1- POINTER-Κριτές: Lapini-Sormaz -Tsoukleidis.
1ος ECC CACT Munieh de Akelarre -Bruni
2ος ECC Apatsi de la Palmosa- Gonidakis
3ος ECC Ragnar di Ioannina -Bruni
ECC Alice Tacinis -Manolakis
ECC O Fasiff della Cisa- Bruni
ECC Keyline Dea- Bruni
ECC Lacedemon Merlin -Manolakis
MB Ageli de la Palmosa -Gonidakis
MB Hulk Palmes

ΤΕΡΕΝ 2- SETTER-Κριτές: Lapini-Chinos-Karageorgopoulos.
1ος ECC CACT Artu del Codice da Sinei -Bruni
2ος ECC Quess del Poggio Marino- Bruni
3ος ECC Fendi-Albamonte

ΝΙΚΗΤΗΣ POINTER.
O Fasiff della Cisa -Bruni

ΝΙΚΗΤΗΣ SETTER.
Artu del Codice da Sinei- Bruni

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Artu del Codice da Sinei -Bruni