Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου -Μεγάλης Έρευνας 13-14-15/10/2023-Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παρασκευόπουλος-Καλφόπουλος.
1οςΕξ.CACT.CACIT Arno tou Rapti Poin. Μπουντούνας/ Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Sparti Cane di Loumario Poin.Χασίδης-Κατρής /Λουλουδάκης
3ος Εξαίρετος Lerry el del Astro E.S. Λάσκαρης /Παναγόπουλος
4ος Εξαίρετος Jeday del Duda Poin. Αιβάζογλου /Σταματόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Μολφέτας- Φραγγίδης-Παπούδας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Μολφέτας-Παπούδας.
1οςΕξ.CACT.CACIT Nitro E.S. Τσουλφίδης /Λιάσκος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Παρασκευόπουλος -Καλαιτζίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Καλαιτζίδης.
1ος Εξαίρ.CACT Gouzelpe Aryan E.S. Καλαμαράς /Κανίδης
2ος Εξαίρετος Jeday del Duda Poin. Αιβάζογλου /Σταματόπουλος
3ος Εξαίρετος Lerry el del Astro E.S. Λάσκαρης /Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Παρασκευόπουλος - Μολφέτας-Παπούδας.
1οςΕξ.CACT.CACIT Dulton by Filis E.S. Γιαννόπουλος /Μαυρίδης
2ος Πολύ Καλός Anastasis del ponte Rio E.S. Καραγεωργόπουλος/Παναγόπουλος