Νικητές Τροπαίου Πολυκανδριώτη.

ΝΙΚΗΤΗΣ Α.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ.
Donald del Duda E.S. Στίλος /Γονιδάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ Ε.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ.
Zizel E.S. Ζουμπορλής