Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 12-13/9/2020 -Γιάννενα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9/2020.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές:Φραγκεδάκης-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές:Παπακων/νου-Μανουσαρίδης.
1ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Κυπριώτης/ Μαρνέζος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Παστός-Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9/2020.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγκεδάκης-Βαλασόπουλος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 2. Κριτές: Τζάλλας -Παστός.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.Τερέν 1. Κριτές: Μανουσαρίδης- Παπακων/νου.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.