Αποτελέσματα ''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ''-22-23-24-25-26/2/2014-Λητή-Επανωμή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/2/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Φουτρής-Αντωνίου.
1ος Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Κολυσίκας /Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Καββαδίας /Παχής
3ος Εξαίρετος Radentis Nemo E.S. Κατσαρής/ Γονιδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Θεοχάρης-Κασταμονίτης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 1.Κριτές: Μαγουλάς-Χαλαστάνης-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT.CACIT Abaliante Poin. Amentola /Eschini
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου /Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή /Ραπακούλιας
Εξαίρετος Picenium Zoran Poin. Λαμπρούσης /Μανωλάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Φουτρής-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Mplek cane di loumario Poin. Σεϊτανίδης /Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Lord E.S. Σακαντάνης /Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Πολύ Καλός Alex Afidnai Gaspar E.S. Μήλιος /Παχής
CQN Zippo Poin. Γρηγορίου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 1.Κριτές: Μαγουλάς-Χριστάκος-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Rodeo del Sargiadae Poin. Σακαντάνης /Eschini
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rajkal Park Poin. Χρήστου /Μανωλάκης
3ος Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Kronos E.S. Κιτσάκης /Ραπακούλιας

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Χριστάκος –Κασταμονίτης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Radentis Nemo E.S. Κατσαρής /Γονιδάκης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Rapakoulias G.Gorgos Poin. Σπηλιόπουλος/ Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Honda Poin. Σακαντάνης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Astrahan del Duda Poin. Κλωνάρης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Hugo Poin. Σακαντάνης /Γονιδάκης
Εξαίρετος Bill Droserou E.S. Κολυσίκας /Γονιδάκης
CQN Zippo Poin. Γρηγορίου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 1.Κριτές: Γκουζούνας-Χαλαστάνης-Αντωνίου.
1ος Εξ.CACT.CACIT Vorras E.S. Λεμπέσης-Πουλέτης /Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης

ΤΡΙΤΗ 25/2/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Θεοχάρης.
1ος Πολύ Καλός Lux Peania's E.S. Λάμπρου Γ. /Λουλουδάκης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Χριστάκος –Φραγγίδης.
1ος Εξαίρετος Radentis Ambo E.S. Παρασκευαϊδης/ Κανίδης
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Gorgos Poin. Σπηλιόπουλος /Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Kavadias Bruno E.S. Καββαδίας/ Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 1.Κριτές: Πονηρέας-Χαλαστάνης-Αντωνίου.
1ος Εξ. CACT.CACIT. Azor od Race E.S. Κανίδης
2ος Εξαίρετος Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή /Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Robert Ε.S. Σακαντάνης /Eschini

 ΤΕΤΑΡΤΗ 26/2/2014.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 1. Κριτές: Γκουζούνας-Φραγγίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Honda Poin. Σακαντάνης/ Γονιδάκης
2ος Εξαίρετος Greta Poin. Πρέκας/Γρηγορίου
CQN Arca of Oscar Poin. Χαραλάμπους /Γρηγορίου

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.ΤΕΡΕΝ 2. Κριτές: Φαϊτάς-Χριστάκος-Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Mplek cane di loumario Poin. Σεϊτανίδης /Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Radentis Ambo E.S. Παρασκευαϊδης/ Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 1.Κριτές: Φαϊτάς-Χαλαστάνης-Χριστάκος.
1ος Εξ.CACT Fuego E.S. Δογιάκης /Αποστολάκος
2ος Εξ.RACT Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/ Ραπακούλιας
3ος Εξαίρετος Eolos Dim.Kapatos Poin. Χρήστου /Αποστολάκος
Εξαίρετος Ciao Sirtouf E.S. Φουτρής/ Παυλίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.ΤΕΡΕΝ 2.Κριτές: Αυλωνίτης-Αντωνίου-Καββαδίας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Demo Sirtouf E.S. Bagani /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT Lem E.S. Nardi /Eschini
3ος Εξαίρετος Robert Ε.S. Σακαντάνης /Eschini
Εξαίρετος Vorras E.S. Λεμπέσης-Πουλέτης /Μαυρίδης
Εξαίρετος Rajkal Bel E.S. Μόκρης /Μανωλάκης
Πολύ Καλός Crol Poin. Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.
Mplek cane di loumario Poin. Ιδιοκτήτης Σεϊτανίδης Κυναγ. Λουλουδάκης

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
Demo Sirtouf E.S. Ιδιοκτήτης Bagani Κυναγ. Μαυρίδης